TPR Storytelling

TPR Storytelling - zábavný a efektivní způsob učení
TPR Storytelling je metoda výuky cizích jazyků. TPRS lekce používají kombinaci čtení a vyprávění, aby pomohly studentům naučit se cizí jazyk v učebně. Metoda funguje ve třech krocích: První krok: nový slovník a struktury, které se naučíte, jsou předem učeny pomocí kombinace překladu, gest a osobních otázek. Druhý krok: Tyto struktury pak učitel používá v mluveném příběhu a mnohokrát se opakují v opakujících se otázkách. Třetí krok: tyto stejné struktury se poté použijí při čtení třídy. V těchto třech krocích učitel použije řadu technik, které studentům pomohou porozumět, včetně pečlivého snižování slovní zásoby, neustálého kladení jednoduchých otázek porozumění, častých kontrol porozumění a velmi krátkých gramatických vysvětlení známých jako „vyskakovací gramatika“. Je to velmi efektivní a zábavný způsob, jak postupovat od začátečníků k vyšším úrovním.
Kontaktujte mě prostřednictvím tohoto formuláře a zavolám vám k projednání podrobností. 
Můžete provést bezplatný online test přímo na tomto webu

Online test Cambridge English